VACCINERING

VACCINERING SKYDDAR


Vaccinering skyddar din katt mot allvarliga sjukdomar och förhindrar även spridningen av dessa.

Läs mer om kattpest, kattsnuva, FeLV (felint leukemivirus) och klamydia

Vaccineringstidpunkter

Kattungar får inte skiljas från sin mamma förrän de är 12 veckor gamla. I en del fall kan det vara då som kattungen får sin första vaccination. Rekommendationen är dock att den första vaccinationen bör ges då kattungen är runt 8 veckors gammal. För att få bästa skydd ska kattungar alltid vaccineras två gånger med en månads mellanrum. Efter det ska katten vaccineras beroende på hur den lever och vilka sjukdomar som är vanliga där du bor. I Sverige ska alla katter vaccineras mot kattpest och kattsnuva. Vilka andra vaccinationer som behövs är beroende av var och hur katten lever. Be din veterinär om råd.

Före vaccinering

Det är viktigt att katten är frisk och utsätts för så lite påfrestning som möjligt på vaccinationsdagen och under de närmaste dagarna därefter.

Inälvsparasiter, maskar och larver, kan påverka kattens immunsystem på ett negativt sätt och leda till att katten får ett dåligt skydd efter vaccineringen. Om din kattunge har avmaskats hos uppfödaren behöver den oftast inte avmaskas igen före vaccinering. Men om kattungen inte har avmaskats tidigare är det klokt att avmaska den ungefär en vecka före vaccineringen. Avmaskningsmedel finns receptfritt på apoteket.

Det här bör du tänka på efter vaccineringen

För att inte orsaka sjukdom ges vaccin i en försvagad (eller i vissa fall en avdödad) dos av smittämnet. Immunsystemet bildar ett skydd mot smittämnet i vaccinet och ger katten ett viktigt försprång om den skulle utsättas för sjukdomarna senare i livet.

Efter vaccination kan katten ibland bli lite påverkad med en lätt höjning av kroppstemperaturen, trötthet och nedsatt aptit. Detta är kroppens svar på immuniseringen, alltså tecken på att immunsystemet arbetar. Jämför att man kan känna sig lite ruggig efter en influensavaccination. Det håller inte i sig mer än ett drygt dygn.

KATTPEST, KATTSNUVA, FELIN LEUKEMI OCH KLAMYDIA


I Sverige ska alla katter vaccineras mot kattpest och kattsnuva. Vilka andra vaccinationer som behövs beror på hur katten lever.

Kattpest

Kattpest är en mycket smittsam sjukdom som kan drabba katter i alla åldrar. Den är ofta dödlig. Kattpest orsakas av ett parvovirus som sprids via kontakt med infekterade katter, främst via urin och avföring. Det tar 4–6 dagar från smittotillfället innan katten visar symtom. Viruset kan finnas kvar i kattens avföring under en och en halv månad efter infektionen.

Sjukdomen kan bryta ut plötsligt med hög feber, aptitlöshet, slöhet, diarré och kräkningar. Detta kan så småningom leda till döden på grund av uttorkning. Parvoviruset attackerar och förstör de vita blodkropparna och infekterade katter kan därför få svåra komplikationer, eftersom deras immunsystem inte fungerar som det ska.

Parvoviruset är mycket motståndskraftigt och kan överleva de flesta desinfektionsmedel och höga temperaturer. Parvoviruset överlever under en lång tid i omgivningen, till och med upp till ett år.

Kattpest kan drabba både inne- och utekatter. Kattungar är dock mest sårbara, särskilt kattungar som inte har fått något något antikroppskydd via modersmjölken. Skyddet kattungen får via den första modersmjölken minskar gradvis och kattungarna behöver oftast skyddas genom vaccinering när de är några månader gamla.

I Sverige bör alla katter vaccineras mot kattpest.

Kattsnuva

Infektioner i kattens luftvägar med förkylningsliknande symptom brukar sammanfattande kallas kattsnuva.

Sjukdomen orsakas vanligen av kattens herpesvirus eller calicivirus. Sjukdomen börjar med nysningar, nedsatt aptit och feber. Senare under sjukdomsförloppet kan ögoninfektioner, sår i mun och svalg, snuva, andningsproblem och hosta uppstå.

Kattsnuva drabbar främst yngre katter och kan vara dödlig. Om en dräktig katt smittas av herpesviruset finns det risk för spontant missfall eller missbildade foster. Kattungar som smittas i livmodern eller under första veckan i livet dör ofta. Sjukdomen bryter vanligen ut och sprids lätt i stora kattsamlingar, som hos uppfödare, på utställningar eller på kattpensionat.

Katter kan drabbas av en kronisk form av kattsnuva och bli smittbärare av sjukdomen. De här katterna har ofta inga symtom på sjukdomen, men utsöndrar viruset under flera månader eller år. En sådan katt utgör naturligtvis en stor smittorisk för andra katter.

I Sverige bör alla katter vaccineras mot kattsnuva.

Felin leukemi

Felin leukemi orsakas av felint leukemivirus (FeLV), som kan leda till ett försvagat immunsystem, anemi eller tumörer. Förekomsten av sjukdomen är i allmänhet låg i Europa, men kan vara hög lokalt. Sjukdomen sprids via normal kontakt mellan katter, men även via bett. Viruset finns i saliv, nossekret, avföring och mjölk. Yngre katter är särskilt mottagliga för infektionen, medan äldre katter blir mer motståndskraftiga med åldern.

Vissa smittade katter fortsätter att ha viruset i blodet, antingen permanent eller periodvis, medan andra blir helt fria från infektionen. En dräktig katt med viruset i blodet drabbas oftast av spontant missfall eller föder döda eller klena kattungar.

Om det har påvisats leukemi hos andra katter i området där du bor, bör du diskutera eventuell vaccination med din veterinär.

Klamydia

Klamydia orsakas av en bakterie och yttrar sig främst i form av ögoninfektioner. Symtomen är röda, rinnande ögon, nysningar och rinnande nos. Bakterien är mycket smittsam och överförs via direktkontakt mellan katter. Sjukdomen är vanligare hos uppfödare, kattpensionat och i hem med många katter. Det är kattungar som drabbas värst. Sjukdomen är inte dödlig och en smittad katt kan behandlas med antibiotika. Men sjukdomen kan vara långdragen och irriterande för katten. Vaccination mot klamydia lindrar de kliniska symptomen, men vaccinerade katter är inte skyddade mot infektion. Det kan vara motiverat att vaccinera i uppfödningar som har problem.Be din veterinär om råd.

VACCINERING VID RESOR UTOMLANDS


Vaccinering mot rabies vid resor utomlands

Om du tar med dig din katt när du reser måste den vaccineras mot rabies och ha ett ”kattpass”. Det kan även finnas ytterligare krav beroende på var i världen du ska resa.

Fråga din veterinär om råd eller kontrollera Jordbruksverkets webbplats:

www.jordbruksverket.se